Đêm cuối năm

18:29 25/01/2019

Gấp tờ lịch chiều cuối năm
Cất buồn vui vào đáy ký ức

Ý kiến bạn đọc