Đầu mùa

08:04 12/01/2019

Rêu lịm tường phố cổ
Cháy đỏ tán bàng xưa
Một vòm yêu tỏa bóng xuống vỉa hè.

Ý kiến bạn đọc