Đăk Nông lỗi hẹn

08:00 06/01/2017

rồi anh phải trở về
Đăk Nông đành lỗi hẹn
em như hơi thở dài bất chợt
ban mai nào rồi qua

Ý kiến bạn đọc