Cơn giông lực lượng

08:24 30/10/2017

Gió Tháng Mười đã nổi dọc cánh đồng này
Vụ gặt dưới vòm trời thâm u mây xám
Mây vần vũ trên con đường nước
Chạm vào ta mầm nhú cơn giông.

Ý kiến bạn đọc