Chùm thơ ngắn

09:05 03/01/2019

Một chiếc lá nhọn,
   hai chiếc lá tròn
xanh mướt
bạt ngàn lá non


Ý kiến bạn đọc