Chiều Thẳm

08:41 23/01/2019

Mắt chiều. Gió tiếc. Mây em thở
Phố đã hoàng hôn. Khói nhớ nhà
Nắng đi thoai thoải. Mùa đang tắt
Người vắng. Cây về. Thôn nữ xa


Ý kiến bạn đọc