Chiếc lá khô

08:00 11/09/2012

Chiếc lá khô rướn mình trên hè phố
Níu gió ở lại đừng đi
Khẽ xao xác nói lời yếu đuối
Thời gian dừng lại nghĩ suy

Ý kiến bạn đọc