Cây quan âm biển ở bãi Bồng Tiên

09:39 02/01/2018

Còn đây Ghềnh Ráng Tiên Sa
rằng người ấy cõng tiên và bồng tiên
gõ bàn phím tựa gõ thuyền
khi thế giới phẳng bén duyên nhàu nhò

Tag thơ
Ý kiến bạn đọc