Cánh đồng của mẹ tôi

08:33 01/07/2016

Đêm lột xác bên mong ước của ngày
Tôi lớn lên tuổi hai lăm tràn đầy nhựa sống
Nhựa sống cánh đồng mẹ truyền cho tôi
Hừng hực sức sinh sôi của đất...

Ý kiến bạn đọc