Bia không chữ (*)

08:18 24/11/2017

Ở đời khen chê, chuyện bình thường
Kẻ tự dựng bia, người đời đạp đổ
Người đời dựng bia, qua bao mưa gió...

Ý kiến bạn đọc