Bên phải

08:00 13/03/2015

Luôn luôn đi về bên phải (1)
Ai đang nhắc đó hở em
Ngoảnh mặt nhìn ta âu yếm
Biển sơn đứng suốt ngày đêm 

Ý kiến bạn đọc