Bao giờ?...

08:29 19/10/2018

Bao giờ cho đến tháng Mười
Để hồng Vinh mọng, cùng mời người ăn

Ý kiến bạn đọc