Bài thơ viết cho tháng bảy

10:38 25/07/2019

Tháng bảy sẽ về nàng Chức Nữ ơi
Một dải lụa nối hai bờ xa cách

Ý kiến bạn đọc