Anh và Đêm

19:24 09/05/2019

Ngàn dấu hỏi trôi 
Lênh đênh trời sao nghi hoặc 
Anh là đêm 
Hay đêm chính là anh?

Ý kiến bạn đọc