Ánh sáng

08:19 18/05/2019

Ánh sáng chẳng bao giờ lụi tàn
Trong sâu thẳm
Chút khao khát phập phồng

Ý kiến bạn đọc