Anh biết

08:07 08/02/2018

Anh biết rồi hoa thôi thắm thiết
Ngọt ngào cũng trả lại vườn xưa
Theo hương tóc rối đi cùng gió
Mặc lá khô buồn xao xác thưa

Ý kiến bạn đọc