Tháng của duyên quê

08:00 12/03/2015

Tháng giêng nói nhỏ anh nghe
"Đến đây thì ở
Đừng về tháng giêng"

Ý kiến bạn đọc