Trong "Truyện Kiều", ai là người đáng thương sau Kiều?

08:00 03/10/2015

Tôi là bạn đọc thường xuyên của báo. Tôi đã tìm hiểu trong tuyệt tác "Truyện Kiều" của đại thi hào Nguyễn Du, người đáng thương nhất là nàng Kiều. Còn người đáng thương sau Kiều là ai? Đã có người cho là Hoạn Thư, Từ Hải, Thúy Vân... Song tôi cho rằng nàng Vân là đáng thương nhất, sau Kiều.

Ý kiến bạn đọc