Kỷ niệm 250 năm ngày sinh của Đại thi hào Nguyễn Du (1765-2015)

Sự khác biệt của Thúc Sinh và Từ Hải đối với nàng Kiều

08:00 31/08/2015

Nói đến tình yêu là nói đến tính cá nhân, tính riêng lẻ, tính đặc thù, vì vậy không thể cân đong đo đếm được, không thể đem tình yêu của người này so sánh với tình yêu của người khác, không thể xem Thúc Sinh và Từ Hải ai yêu nàng Kiều say đắm, đậm đà hơn ai. Tuy vậy, dù muốn hay không, trong tính cá nhân, riêng lẻ, đặc thù ấy vẫn mang đậm nét giai tầng xã hội của họ.

Ý kiến bạn đọc