Sách kể chuyện danh nhân nước Việt: đầy sạn!

16:50 08/08/2016

Sách "Những câu chuyện về danh nhân nước Việt" là tập hợp chuyện kể về các nhân vật lịch sử, những danh nhân văn hoá của nước ta từ thời dựng nước cho đến thời kỳ hiện đại, do tác giả Hạnh Nguyên biên soạn, NXB Lao Động ấn hành. Biên soạn sách lịch sử nhưng có lẽ tác giả thiếu kiến thức lịch sử nên cuốn sách đầy rẫy những sai sót từ trang mở đầu cho đến trang cuối cùng. 

Ý kiến bạn đọc