Những cuốn sách thiếu bàn tay biên tập

08:48 06/07/2018

“Người Việt nghiên cứu” với 308 trang nội dung, khổ 13 x 19cm, chia làm hai phần: Phần 1 - Các tiểu luận nghiên cứu (Nghiên cứu lịch sử, Nghiên cứu về dân tộc, Nghiên cứu về cuộc chiến tranh Việt Nam, Nghiên cứu về quốc tế, Nghiên cứu triết học); Phần 2 - Trang văn học (Lý luận văn học, Thơ và tùy bút, Tùy bút)...

Ý kiến bạn đọc