Nhà văn và vận mệnh Tổ quốc

08:01 14/08/2015

Tập sách "Nhà văn Việt Nam trong nhà tù quân xâm lược" của nhà báo, nhà văn Lê Văn Ba, với gần 1.500 trang in khổ to, là một công trình khảo cứu, nghiên cứu kỹ lưỡng và đầy đủ. Điều đáng ghi nhận, qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, có gần hai trăm nhà văn từng bị bắt bớ, tù đày trong các nhà tù của quân xâm lược. Con số này, chứng tỏ lòng yêu Tổ quốc của các nhà văn Việt Nam sâu đậm nhường nào.

Ý kiến bạn đọc