Ngành an ninh văn hóa thế giới với nghệ thuật và khoa học

08:40 09/01/2018

Theo Erik Nemeth (6-2007), trong hai thế kỷ vừa qua, quá trình lạm dụng đồ cổ và mỹ nghệ đã phát triển từ các chiến lợi phẩm thành một phương tiện để thực hiện chủ nghĩa khủng bố nhằm xóa các di sản văn hóa của các nước mà chúng coi như những kẻ thù sống còn. Trong khi đó, sự tăng trưởng của thị trường nghệ thuật trong 50 năm qua đã tạo cơ hội cho sự lạm dụng di sản văn hoá theo những cách dường như chỉ có trong tiểu thuyết.

Ý kiến bạn đọc