Đọc tiểu thuyết "Con chim joong bay từ A đến Z" của Đỗ Tiến Thụy, NXB Trẻ, 2017

Một ngụ ngôn hiện đại

08:13 21/10/2017

Cuốn tiểu thuyết mới của Đỗ Tiến Thụy không đi theo cách kể thông thường là tác giả kể, người khác kể mà là "vật kể", vật hóa cách kể. Đây là cách kể của ngụ ngôn mượn lời kể của loài vật để gửi gắm một bài học giáo dục luân lý. Có hai nhân vật trong truyện kể lại các sự kiện là con "chim joong" và "khẩu súng đại liên". 

Ý kiến bạn đọc