Một cuốn sách tôn vinh nghề Việt

08:03 27/05/2017

Đọc "Hoa tay đất Việt - Tinh hoa nghề thủ công truyền thống" của Vũ Từ Trang, NXB Kim Đồng, 2017.

Ý kiến bạn đọc