Một cuốn sách không xứng tầm nhân vật

08:00 17/10/2015

Sách "Chí sĩ Lê Cơ trong phong trào yêu nước chống Pháp đầu thế kỷ XX" do PGS.TS Ngô Văn Minh biên soạn, được Nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành. Cuốn sách viết về sự nghiệp cách mạng của chí sĩ Lê Cơ, một nhà nho yêu nước ở Quảng Nam đã tham gia phong trào Duy Tân do cụ Phan Châu Trinh khởi xướng vào đầu thế kỷ XX.

Ý kiến bạn đọc