Không có trường phái viết văn Nguyễn Du!

08:01 16/09/2017

Mới đây, nhà văn - PGS-TS Văn Giá cho tôi biết, anh và một số nhà văn đang đề nghị cấp trên cho lấy lại tên ngôi trường xưa vì thực chất cho đến nay, đây vẫn là ngôi trường đào tạo nghề viết văn. “Vậy phải chăng Trường Viết văn Nguyễn Du là trường đào tạo các tài năng văn chương đương đại?” - Tôi hỏi vui PGS-TS Văn Giá trong một cuộc rượu.

Ý kiến bạn đọc