Tái bản sách “Người Mường ở Hòa Bình”

Sách “Người Mường ở Hòa Bình” có quá nhiều sai sót

08:10 16/07/2015

Ra đời lần đầu tiên năm 1996, công trình "Người Mường ở Hòa Bình" của PGS Nguyễn Từ Chi (bút danh Trần Từ) được giới chuyên môn đánh giá là trước tác kinh điển trong nghiên cứu Dân tộc học ở nước ta.

Ý kiến bạn đọc