Cần nhiều sáng tác hay về đề tài phòng, chống tham nhũng

07:45 02/07/2018

Hội nghị toàn quốc về công tác  phòng chống tham nhũng đã được khai mạc tại Hà Nội vào sáng  25 tháng 6 năm 2018.

Ý kiến bạn đọc