Văn hóa biển truyền thống ở TP Đà Nẵng:

Cái chết được báo trước?

08:03 13/10/2017

Đà Nẵng là một thành phố biển và một thời gian dài, văn hóa biển đã là nét đặc trưng nổi trội của thành phố này. Từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (1997), Đà Nẵng đã có những bước phát triển vượt bậc, trở thành trung tâm đa lĩnh vực, có sức hấp thụ/lan tỏa lớn của khu vực Trung Trung bộ và Tây Nguyên. Nhưng cũng từ đó, “chất biển” lâu đời trong truyền thống văn hóa Đà Nẵng đang dần mờ nhạt. Văn hóa biển truyền thống của Đà Nẵng đã và đang chết.

Ý kiến bạn đọc