Bảo tàng tư nhân: Đừng để rơi vào trạng thái “chết lâm sàng”

07:33 13/05/2019

Sau một thời gian tồn tại, các bảo tàng tư nhân hiện nay đã bộc lộ nhiều vấn đề cần có biện pháp để khắc phục. Đồng thời, phải có đường hướng kết nối làm sao để các bảo tàng có sức sống, có công chúng chứ đừng rơi vào tình trạng "chết lâm sàng"...

Ý kiến bạn đọc