“An Nam truyện” – Lịch sử nước nhà từ một góc nhìn

08:25 19/05/2018

“An Nam truyện - Ghi chép về Việt Nam trong chính sử Trung Quốc xưa” là một cuốn sách tham khảo cực kỳ cần thiết đối với các nguồn sử liệu nước nhà.

Ý kiến bạn đọc